ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ДО СЕДЕМ УЧЕБНИ ДНИ ОТ ДИРЕКТОР