Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

За родители

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Информация за фирмите обслужващи столовото хранене и доставката на безплатна закуска в ОУ "Елин Пелин"

Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици

УТВЪРДЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА "ТВОЯТ ЧАС"

Поставяне на силанти на първите постоянни кътни зъби

Неучебни дни

Съобщение за откриване на учебната 2016/2017 година

Съобщение за родителите и учениците на бившия 5 "Г" клас през учебната 2015/2016г.

Родителска среща

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Страници