Излезе първото класиране след седми клас в гимназиите.

Излезе първото класиране след седми клас в гимназиите.

Учениците могат да проверят къде са приети в електронната платформа на адрес: http://priem.mon.bg чрез входящ номер и код за достъп от служебната бележка.

Записването ще е възможно до 16.07.2020 г. в училището, където е приет ученикът (за участие във второ класиране се подава заявление в училището, където ученикът е приет на първо класиране. Ако не е приет на първо класиране автоматично участва във второ класиране.)

При записването представете оригинал на служебна бележка с оценки или на място за явяване на НВО, оригинал на свидетелство за завършено образование и за професионалните специалности – оригинал на медицинско свидетелство.