Изява на клуб „Фолклорни танци на народите“ по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Клуб „Фолклорни танци на народите“ по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ взеха участие в концерт-преглед на съставите и групите от Бургас в ОУ „Елин Пелин“. Учениците представиха два танца- „Гръцки танц“ и „Баби и дядовци на раздумка“.