Квалификация на педагогическите специалисти

Тема на обучение Място на провеждане Период на обучение Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.
Екологично образование в училище – климатични промени, природни бедствия и здравето на хората. Регионална библиотека „Пейо Яворов“ 24.11.2022 13.30-17.00 Програма на околната среда и климатичните промени на ФМ на ЕИО 2014-2021 г. 1
Интерпретация на художествени текст Онлайн обучение 03-04.12.2022   ДИКПО Варна 1
Успешна подготовка за НВО 4 клас

Онлайн обучение

 

28.01.2023

29.01.2023

14.00 ч.

10.00 ч.

Просвета 16
Формиране на умения за успешно прилагане на учебната програма по компютърно моделиране в начален етап

Онлайн обучение

 

28.01.2023

04.02.2023

10.00 ч. Просвета 5
Иновации в обучението по БЕЛ в прогимназиален етап.

Новите учебни програми, новите учебници, методи и похвати на преподаване

Онлайн обучение

 

04.02.2023

11.02.2023

14.00 ч. Просвета 9
Развиване на дигиталните компетентности в обучението по КМИТ в прогимназиален етап

Онлайн обучение

 

10.12.2022

25.02.2023

10.00 ч. Просвета 6
Предизвикателства и методически решения в обучението по КМИТ в прогимназиален етап

Онлайн обучение

 

11.12.2022

26.02.2023

10.00 Просвета 6
Успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми по математика за общообразователна подготовка в прогимназиален етап

Онлайн обучение

 

21.01.2023

22.01.2023

14.00 ч. Просвета 8