Квалификация 27.11.2023г.-15.12.2023г.

Обучения на учители за оценители на писмени работи в електронна среда       ПСИТ България ООД 4
Съвременно образование проектно-базирано обучение от теория към практика х-л Аква 8.12.2023 9:00 ЦЕНТЪР ЗА СО ЕООД 1
Обучение за педагогически специалисти, преподаващи по история и цивилизации х-л Аква 9.12.2023 9:00 ЦЕНТЪР ЗА СО ЕООД 1
Стратегическо планиране при управление на образователната институция НЦПКПС – гр. Банкя 27.11.2023 – 29.11.2023 12:30 – 14:00 НЦПКПС 1
Атестацията като процес на оценяване – критерии, индикатори области на атестиране НЦПКПС – гр. Банкя 01.12.2023 – 03.12.2023 12:30 – 14:00 НЦПКПС 1
БДП       ПРЕМА 2010 ООД 1
Разпознаване различните видове противообществени прояви и начините за отработване при наличието им в училище Конгресен център – Бургас, зала 11, ет. 3 30.11.2023 09:00 – 16:45 МКБППМН 2
СТЕМ и ресурсите на Уча.се онлайн 14.12.2023 15:00 Уча.се педагогическите специалисти на ОУ Елин Пелин