Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ ОТ № 1 ДО № 3 НА УЧЕНИЧЕСКОТО ХРАНЕНЕ 2019/2020