Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол от № 21 до № 23 на ученическото хранене