Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол № 10 - № 20 на ученическото хранене