Констативен протокол за извършена проверка от комисия за контрол на ученическото хранене 2023/2024

Протокол № 1           

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Протокол № 5

Протокол № 6

Протокол № 7

Протокол № 8

Протокол № 9

Протокол № 10

Протокол № 11   

Протокол № 23

Протокол № 24

Протокол № 25

Протокол № 26