КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ ОТ № 24 ДО № 32 НА УЧЕНИЧЕСКОТО ХРАНЕНЕ