Констативен протокол за извършена проверка от комисия за контрол от № 1 до № 24 на ученическото хранене 2019/2020