Коучинг и менторство – комуникация в класната стая

Вътрешна квалификация на тема „Коучинг и менторство – иновативни техники за учители, наставници и преподаватели, които се борят с демотивацията и загубата на комуникация“ проведе учителският колектив на ОУ „Елин Пелин“ в конферентната зала на „Ченгене скеле“.

Педагогически специалисти от училището взеха участие в кръглата маса, посветена на коучинга и менторството. Преподавателите Стефка Панайотова, Стела Найденова, Ваня Вълчева и Марияна Златева -заместник-директор на ОУ „Елин Пелин“, участвали в мобилност по темата в гр. Соверато- Италия, по проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000018924 „Партньорство за интелигентен растеж“ на стойност 26 160 евро на Еразъм+, представиха интересни методи и техники за мотивиране на учениците в класната стая. Сред тях интерес предизвикаха груповата работа, игрите на открито като „ Опознай…“, „ Открий съкровището..“.

Учителите допълниха, че важното в комуникацията с учениците е да са информирани за предизвикателствата, пред които са изправени младите хора днес и за които имат най-голяма нужда от помощ“. Според тях наставничеството подпомага ежедневната работа в комуникацията с децата за намиране на собствено решение на проблеми и казуси от учебното ежедневие.

По време на срещата се коментираха и теми, свързани с разликата в термините като „ коуч“ и „ ментор“, съответно като процеси – коучинг и менторинг, как можем да бъдем добри ментори, какви са проблемите в комуникацията между ученици и учители, кои са приоритетите им и как да ги разпознават и контролират чрез прилагане на модела  GROW – Setting Goals, Reality checking, Option Stage, Will Stage.

Учителите от ОУ „Елин Пелин“ споделиха, че по време на мобилността в Соверато са се срещнали с колеги от различни европейски държави, запознати са били  с образователните им  системи. Имали са възможност да опознаят и се  насладят на  културните ценности на регион Калабрия.