Летен лагер по НП „Отново заедно“-етап 2

Уважаеми родители,

ОУ „Елин Пелин“-Бургас е одобрено за участие в летен лагер по НП „Отново заедно“ 2022 г. – етап 2 на МОН с 84 ученици. Програмата предвижда провеждането на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот.  Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на психичното им здраве. Програмата предоставя възможност на ученици, подбрани по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището, да се включат във финансиран по програмата отдих, което включва: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни екскурзии.

Ученическото туристическо пътуване ще се осъществи в периода 31.07.- 05.08.2022 г. за 6 дни/ 5 пълни пансиона/ в гр. Разлог – Бутиков Апартхотел „Корнелия 4*“

Критерии, гласувани на ПС за подбор на ученици за участие в летен лагер по НП „Отново заедно“:

  1. Разпределение на ученици от двата етапа на обучение: начален и прогимназиален – 42 ученици от начален етап и 42 ученици от прогимназиален етап.
  2. Активности през годината в различни категории като извънкласни дейности, спортни дейности, музикални изяви и участия.
  3. Наличие на награди, поощрения от класен ръководител или други преподаватели.
  4. Участници с високи резултати, лауреати/ носители на призови места от олимпиади, състезания, конкурси и турнири от всички области на науката, изкуството, спорта/
  5. Отличен успех за учебната 2021-22 година – от всички учебни предмети, изучавани през годината;
  6. Продължителност на периода на обучение в електронна среда – колкото по-голяма продължителност, толкова по-висок показател;
  7. Преболедували Ковид ученици;
  8. Наличие на отсъствие по неоснователни причини – по-големият брой с по-малко точки.
  9. Липса на санкция, наложена от класен ръководител или по решение на ПС.