Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ЕЛИН ПЕЛИН И ИВАН ВАЗОВ

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ЕЛИН ПЕЛИН И ИВАН ВАЗОВ

            На 17 април в Актовата зала на ОУ „Елин Пелин” се проведе литературна вечер, посветена на 30-годишния юбилей на училището.

            Литературната вечер започна с мултимедийна презентация за живота и творчеството на големия български писател, певеца на българското село – Елин Пелин. Чухме и автентичен запис на гласа на Елин Пелин, който разказваше за себе си и затова как се е вдъхновявал да пише и откъде е черпил идеи и герои за своите произведения.

            По време на презентацията на фона на народна музика Димитър Йовков от VІІ в клас произнесе емоционално слово за творчеството на Елин Пелин.

            След това ученици от ІV д клас с класен ръководител Маргарита Калайджиева представиха драматизация на „Дядовата ръкавичка” от Елин Пелин – на фона на подходящ декор и костюми, представящи различните герои. Със своето изпълнение учениците от ІV д клас като истински актьори завладяха публиката. В залата присъстваха ученици от V клас с класните си ръководители.

            Стихотворението „Българският език” от Иван Вазов бе представено много вълнуващо от Габриела Пашова от VІІ г клас.

            А ученици от V а клас с ръководител г-жа Людмила Калайджиева представиха драматизация на хумористичното произведение на Елин Пелин „Трите баби”. Публиката много хареса тяхното изпълнение и възторжено ги аплодира. Ученичките бяха облечени в национални носии и до такава степен се вживяха в ролите си на баби, че завладяха публиката и тя се заливаше от смях.

            Литературната вечер завърши с великолепното изпълнение на Димитър Йовков на одата „Опълченците на Шипка” от Иван Вазов. Публиката спонтанно ръкопляска дори и по време на изпълнението.

            Литературната вечер подготвиха Людмила Калайджиева, Жасмина Гочкова, Теодора Войнова, Маргарита Калайджиева.