Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ЕЛИН ПЕЛИН И ИВАН ВАЗОВ

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ЕЛИН ПЕЛИН И ИВАН ВАЗОВ

            На 17 април в Актовата зала на ОУ „Елин Пелин” се проведе литературна вечер, посветена на 30-годишния юбилей на училището.

            Литературната вечер започна с мултимедийна презентация за живота и творчеството на големия български писател, певеца на българското село – Елин Пелин. Чухме и автентичен запис на гласа на Елин Пелин, който разказваше за себе си и затова как се е вдъхновявал да пише и откъде е черпил идеи и герои за своите произведения.

            По време на презентацията на фона на народна музика Димитър Йовков от VІІ в клас произнесе емоционално слово за творчеството на Елин Пелин.

            След това ученици от ІV д клас с класен ръководител Маргарита Калайджиева представиха драматизация на „Дядовата ръкавичка” от Елин Пелин – на фона на подходящ декор и костюми, представящи различните герои. Със своето изпълнение учениците от ІV д клас като истински актьори завладяха публиката. В залата присъстваха ученици от V клас с класните си ръководители.

            Стихотворението „Българският език” от Иван Вазов бе представено много вълнуващо от Габриела Пашова от VІІ г клас.

            А ученици от V а клас с ръководител г-жа Людмила Калайджиева представиха драматизация на хумористичното произведение на Елин Пелин „Трите баби”. Публиката много хареса тяхното изпълнение и възторжено ги аплодира. Ученичките бяха облечени в национални носии и до такава степен се вживяха в ролите си на баби, че завладяха публиката и тя се заливаше от смях.

            Литературната вечер завърши с великолепното изпълнение на Димитър Йовков на одата „Опълченците на Шипка” от Иван Вазов. Публиката спонтанно ръкопляска дори и по време на изпълнението.

            Литературната вечер подготвиха Людмила Калайджиева, Жасмина Гочкова, Теодора Войнова, Маргарита Калайджиева.