Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ИВАН САЛАБАШЕВ"

 ОУ "Елин Пелин" - Бургас не поема ангажимент за записване в състезанието "Иван Салабашев"