Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

ОУ "Елин Пелин" - Бургас е създало организация по записване за участие в състезанието "Св. Н. Чудотворец"