Международен ден на толерантността в ОУ „Елин Пелин“-Бургас

Под мотото „Да бъдем толерантни“ беше отбелязан 16 ноември-Международен ден на толерантността в ОУ „Елин Пелин“-Бургас. С редица дейности, възпитаващи уважение към богатото разнообразие от култури, езици, мнения и вероизповедания, учители и ученици показват ежедневно толерантност едни към други.

По този повод децата от 2.а и 2.б клас се срещнаха и си размениха малки подаръци, предварително изработени от тях под вещото ръководство на г-жа Балтова и г-жа Петрова. Малките ученици бяха разговаряли с учителките си за смисъла на доброто отношение, за уважението един към друг и особено към различните от тях деца. За разнообразие и колорит в учебните часове се включи и френския език с две песни, определени от ЮНЕСКО като символични за мир, уважение и толерантност. Така уроците придобиха интерактивност между рисуване, български език, музика и френски думи, като децата с удоволствие се включиха в тях.

Учениците от 2 клас отбелязаха този ден, провеждайки час по толерантност, в който оцветяваха, писаха позитивни послания и разговаряха по темата.Първо учениците се запознаха с информация относно честването на празника, какво е толерантност и как да бъдем толерантни. Те подготвиха послания, които подариха на преподаватели и съученици.

Елинопелиновците от начален и прогимназиален етап изработиха табла, постери със  златни правила за толерантност.

Децата разбраха, че толерантността е уважение, приемане и разбиране на хора от различни култури и проява на търпимост към чуждо мнение, поведение, желания, интереси и цели.