Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

МОЯ РОДЕН ГРАД

Информационни книжки /Лапбук/ за забележителностите на моя роден град.

 Изработени са от учениците на 2в клас за празника на град Бургас.