Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Наградени ученици

На заседание на Педагогическия съвет на 18.02.2016 год. бе взето решение да се наградят с грамоти за изключителни постижения и творчески изяви в различни културно-образователни области следните ученици:

1.     Силвена Радостинова Железова

2.     Константин Петров николов

3.     Даниел Пламенов Узунов

4.     Петко валериев Лазаров

5.     Нана Стоянова Георгиева

6.     Панайот Атанасов Панайотов

7.     Мирела Арсенова Трайкова

8.     Анна-Мария Николаева Димитрова

9.     Ирена Петрова Димитрова  -

Грамотите бяха връчени от директора на училището Мария Димитрова. От името на педагогическата колегия директорът   на училището   благодари на учениците за усърдния им труд, в резултатна който те вече са много  можещи и знаещи млади хора и  са пример за всички свои връстници. По този начин те допринасят за повишаване на престижа на училището.

Г- жа  Димитрова  благодари и на учителите за нестихващото трудолюбие и всеотдайността, с които те планират и  ръководят обучението на своите ученици и организират участието им в конкурси и състезания, а заедно с това и на родителите им  за голямата подкрепа, определяща ги като истински партньори.