Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

"Научи ме как да зная… Важно е!"

В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през 2015/2016г в ОУ "Елин Пелинза месеците март и април са предвидени мероприятия, насочени за привличане на общественото внимание към значението на грамотността и подобряване на четенето. Мероприятията стартират от 2. 03. 2016г.

На 02.03.16г. учениците от IIг клас посрещаха родителите с призив "Научиме как да зная... Важно е!". В свитъците, които раздаваха, бе скрито тяхното желание да бъдат подпомогнати от своите родители в дългия и труден път на тяхното ограмотяване.