Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

"Научи ме как да зная… Важно е!"

В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през 2015/2016г в ОУ "Елин Пелинза месеците март и април са предвидени мероприятия, насочени за привличане на общественото внимание към значението на грамотността и подобряване на четенето. Мероприятията стартират от 2. 03. 2016г.

На 02.03.16г. учениците от IIг клас посрещаха родителите с призив "Научиме как да зная... Важно е!". В свитъците, които раздаваха, бе скрито тяхното желание да бъдат подпомогнати от своите родители в дългия и труден път на тяхното ограмотяване.