Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Наши ученици с призови места на ХХІ-та ученическа философска конференция "Човек-свят"

ІІІ място на Карина Илиева Ангелова - V"г" клас

ІІІ място на Лилия Мартинова Ангелова - VІ "г" клас