Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

На вниманието на родителите във връзка с кампанията по връщането на учебниците в края на годината