Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

На вниманието на родителите на І"а" клас

Поради отсъствието на класния ръководител г-жа Богдана Воденичарска, родителската среща на І"а" клас ще се проведе на 10.09.2018г от 18:00ч