Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

На вниманието на родителите на І"а" клас

Поради отсъствието на класния ръководител г-жа Богдана Воденичарска, родителската среща на І"а" клас ще се проведе на 10.09.2018г от 18:00ч