Неучебни дни от 01.02.2024 г. до 06.02.2024 г. включително

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед № РД-01-16/30.01.2024 г. на РЗИ – Бургас  от 01.02.2024 г. до 06.02.2024 г. вкл., се преустановява присъствения образователен процес на територията на област Бургас.

За дните 01.02.2024 г., 02.02.2024 г. и 06.02.2024 г. няма да бъде провеждано обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

Заповед – РЗИ Бургас
Заповед  – директор ОУ“ Елин Пелин“