Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Новини

ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Съобщение за неучебни дни

Официално откриване на спортните площадки и съоръжения в ОУ "Елин Пелин" - Бургас

ПОКАНА към родителите, делегати на Учредителното събрание за избор на Обществен съвет

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици на самостоятелна форма на обучение 2016/2017 учебна година

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ИВАН САЛАБАШЕВ"

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

УТВЪРДЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА "ТВОЯТ ЧАС"

"Ние обичаме и пазим земята"

Поставяне на силанти на първите постоянни кътни зъби

Страници