Нов проект Еразъм+ за ОУ „Елин Пелин“

 

Проектът на ОУ „Елин Пелин“ „Заедно учим, творим и мечтаем“ беше одобрен за изпълнение по програма Еразъм+, Ключова дейност 1″Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“. В рамките на проекта дванадесет учители ще посетят три обучителни курса.  Включените образователни мобилности са с фокус приобщаващо образование, тормоз над връстници, културно наследство.