НП „България – образователни маршрути“

Уважаеми родители,

ОУ „Елин Пелин“-Бургас ще участва в НП „България – образователни маршрути“, която включва петдневни безплатни туристически пътувания за учениците, възможности за социализация и общуване извън училище и семейната среда с цел получаване на трайно интегрирано знание и меки умения, подобряващо личностното развитие. Педагогическият съвет на училището взе решение за участие в НП “България – образователни маршрути”, Модул 1 “Образователни маршрути”, МОН, 2023 г. с 12 групи  ученици от 1 до 6 клас/120 ученика/, всяка от които с по 10 ученици.

21 юли-25 юли  2023 г.

по маршрут :  БУРГАС – КОСТЕНЕЦ – БОРОВЕЦ-ЦАРИ МАЛИ ГРАД-С.ГОВЕДАРЦИ- ДОЛНА БАНЯ – БУРГАС.

Критерии за подбор на ученици за участие в ученическите туристически пътувания по Национална програма “България – образователни маршрути”, Модул 1 “Образователни маршрути”, МОН, 2023 г. са:

  • Отличен успех за учебната 2022-2023 година – от всички учебни предмети, изучавани през годината;
  • Активности през годината в различни категории като училищни извънкласни дейности, спортни дейности, изяви и участия от ученици в училищни мероприятия.
  • Участници с високи резултати, лауреати/ носители на призови места от олимпиади, състезания, конкурси и турнири от всички области на науката, изкуството, спорта/.
  • Липса на отсъствие по неоснователни причини .
  • Липса на санкция, наложена от класен ръководител или по решение на ПС.
  • Желание на родител .