НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2024/2025 година

Уважаеми ученици и родители,

 

Информираме Ви, че ОУ „Елин Пелин“-Бургас кандидатства за участие по Национална програма  „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2024/2025 година за сформиране на групи и отбори в следните направления:

 

Модул 1. Изкуства:

 

Музикално изкуство – вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен/ възрастова група V- VII клас/;

Танцово изкуство – характерни танци, вкл. и народни танци – групи за танцов фолклор, стилизирани сценични форми на танци на народите, вкл. и български народни танци. / възрастова група I-IV клас/;

Театрално– театър- поставяне на сценични задачи /възрастова група I-IV клас/.

Модул 2. Спорт:

Отбор по хандбал /възрастова група V-VII клас/;

Отбор по баскетбол /възрастова група I-IV клас/;

Отбор по футбол /възрастова група I-IV клас/.

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.

Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол.

Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.