НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че ОУ „Елин Пелин“-Бургас кандидатства за участие по Националната програма  „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2022/2023 година за сформиране на групи и отбори в следните направления:

.

Модул 1. Изкуства:

  • Музикално изкуство – инструментални групи/оркестри за изпълнение на класическа музика, съвременна музика /възрастова група V-VII клас/;
  • Танцово изкуство – класически танци / възрастова група V-VII клас/;
  • Театрално изкуство – театър /възрастова група I-IV клас/.

Модул 2. Спорт:

  • Отбор по футбол /възрастова група V-VII клас/;
  • Отбор по баскетбол /възрастова група I-IV клас/;
  • Отбор по волейбол /възрастова група V-VII клас/.

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.