Обмен на добри практики в ОУ „Елин Пелин“

На 20 февруари в ОУ „Елин Пелин“ бе проведена вътрешноучилищна квалификация за обмяна на опит и добри педагогически практики. Учителите на вторите класове гостуваха на учениците от II „в“ клас и г-жа Мария Стоева в час по български език. Те  наблюдаваха един интересен и динамичен урок, в който чрез различни методи и похвати децата бяха едновременно провокирани и мотивирани да бъдат активни и участващи във всяка една дейност по време на часа. Изпълняваха предизвикателства, работиха в екип, бяха уверени и истински се забавляваха, докато трупаха нови знания и опит.