Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Образци на документи

Заявление за освобождаване до седем учебни дни от директор

Заявление за освобождаване до три учебни дни от класен ръководител

Заявление за включване в клуб "Родители-доброволци"

ЗАЯВЛЕНИЕ за включване в комисията за извършване на проверки на столовото хранене на учениците в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас

НЕОБХОДИМИ ДОКУМНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1 КЛАС

Заявление за записване от 2 до 7 клас

Заявление за прием 1 клас

Молба за издаване на удостоверение за преместване

Декларация за целодневно обучение

Декларация за прибиране от училище

Страници