Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Образци на документи

НЕОБХОДИМИ ДОКУМНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1 КЛАС 2018/2019

Заявление за освобождаване до седем учебни дни от директор

Заявление за освобождаване до три учебни дни от класен ръководител

Заявление за включване в клуб "Родители-доброволци"

ЗАЯВЛЕНИЕ за включване в комисията за извършване на проверки на столовото хранене на учениците в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас

НЕОБХОДИМИ ДОКУМНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1 КЛАС 2017-2018

Заявление за записване от 2 до 7 клас

Заявление за прием 1 клас

Молба за издаване на удостоверение за преместване

Декларация за целодневно обучение

Страници