Обучение в електронна среда

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ,

Предвид постоянно променящата се обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID -19, ви информираме, че ОУ „Елин Пелин“ – Бургас, от 16.03.2020 г.  преминава на електронна среда на обучение през следващите седмици.

Учебният процес с учениците ще се осъществява от учителите чрез електронни платформи,  онлайн и дистанционно в рамките на 5 часа. Учителите ще работят и ще общуват с учениците и родителите чрез email, фейсбук групи на класовете, групи на класа в социалните мрежи, чрез електронни учебници на Кlett, Просвета и др. издателства, платформата „Уча се“, уеб инструменти за създаване на учебни ресурси. Основната форма на обучение ще се реализира в онлайн платформа shkolo.bg. Всички педагогически специалисти ще изпълняват отговорно задълженията си.

Молим за съдействие от страна на родителите за успешното реализиране на учебния процес в електронна среда на обучение на ОУ „Елин Пелин“.

Нашите учители притежават умения да се справят ефективно в различни условия на работа. Вярвам, че и сега ще работят успешно в новата ситуация на обучение и обстановка за всички нас.

Учители и ученици ще използват обучението в електронна среда за преговор и обобщение на изученото учебно съдържание чрез прилагане на иновативни подходи.

Нека общуването да бъде увлекателно и интересно за всички страни в образователния процес!

От изключителна важност е да спазваме препоръките на здравните органи и  мерките за безопасност.  Да не посещаваме обществени места, за да ограничим физическия контакт с други лица.

Разчитаме на  чувството за отговорност на всеки един от нас, на нашето съзнание и заинтересованост да запазим собственото си здраве и здравето на околните!

 

 

Пепа Запрянова

Директор