Обучението в електронна среда се реализира с успех в ОУ „Елин Пелин“

Днес отново ученици и учители се обучаваха в различна за всички среда на общуване.  С разнообразни, методи, средства, ресурси и платформи, екипът на ОУ „Елин Пелин“ прави образователния процес в електронна среда увлекателен за учениците.