Обществен съвет – членове

Димитър Шишманов – председател на Обществен съвет.

Членове:

Елка Дянкова

Гергана Янева

Константин Вангелов

Елена Танева

Веселина Таралова