Общинска програма за превенция, профилактика и лечение на гръбначните изкривявания, затлъстяването и ниската физическа активност

Общинска програма за превенция, профилактика и лечение на гръбначните изкривявания,

затлъстяването и ниската физическа активност при децата от 7-14 години в община Бургас.

Поставената цел е  профилактика, ранно откриване е навременно лечение на гръбначните изкривявания (сколиозата) и затлъстяването (обезитас) сред децата от 7-14 годишна възраст обучаване в учебните заведения на територията на Община Бургас чрез повишаване на физическата активност.

  1. Самата Програма е изградена от три основни елемента: Дейности, насочени към учениците във възрастова група I – V клас – включват обучение в правилен стоеж на работната маса по време на занятия; активно спортуване; рационално хранене.
  2. Дейности, насочени към учениците от VI клас за ранно откриване, профилактика и лечение на гръбначните изкривявания – първичен преглед от медицинските специалисти за откриване на изменения в правилната форма на гръбначния стълб; насочване на учениците със съмнение за деформация на гръбначния стълб към личния лекар; насочване от личния лекар към ортопед за консултация и последващо лечение на гръбначното изкривяване.
  3. Дейности, свързани с профилактика, диагностика и лечение на затлъстяването (обезитас) при ученици от I – VI клас – измерване на телесната маса от медицинските специалисти в учебното заведение; насочване на учениците с отклонение в теглото към личния лекар за консултация и насочване към физиотерапевт за включване в групи по лечебна гимнастика. Измерване с анализатор на телесната маса – извършва измерване на съотношението на телесните маси – мазнини, мускулна маса, костна тъкан, течности и висцерална мазнина.

Декларация за информирано съгласие

Програма