ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „Музикално вдъхновение“

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – ГР. БУРГАС
О Р Г А Н И З И Р А
ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС
ОТ I – VII КЛАС, ПОСВЕТЕН НА 24 МАЙ –
ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА

ПОД НАСЛОВ:

„МУЗИКАЛНО ВДЪХНОВЕНИЕ“

„Музиката дава душа на вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко.“ / Платон/
Регламент

I. Общи условия:

1. Начин на провеждане:
Конкурсът ще се проведе в периода 12 май – 19 май. 2020 г. в облачната система на Microsoft Office 365 чрез приложенията MS Teams, като актуална информация ще се публикува на интернет страницата на училището

www.elinpelin-burgas.com

2. Цел на конкурса:

Конкурсът има за цел да разкрие богатството и красотата на българската музика. Учениците ще имат възможност да покажат своя талант и усет за музиката. Конкурсът е насочен към възпитаване у учениците на родолюбие, уважение към традициите, историята на българската музика и народ. Основната му цел е да предостави поле за  изява на децата в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас. Задачата на конкурса „Музикално вдъхновение“ е да провокира музикалния усет на младото поколение към българските песни.

II. Конкретни условия:

1. Регистрация – Участието е безплатно.
Всеки участник се регистрира чрез електронна форма в системата с личния си акаунт към домейна на МОН edu.mon.bg в срок до 15 май 2020 година и представя по две песни.
2. Правила за провеждане и оценяване

• Всяко изпълнение се оценява от жури от учителите по музика в ОУ „ Елин Пелин“.
• Състезанието се провежда в един кръг за трите групи;

3. Резултати – резултатите от състезанието ще бъдат обявени на интернет сайта на училището www.elinpelin-burgas.com до 22 май 2020 година.
За публикуване на имената на децата ще се изисква декларация от родител.
4. Награждаване – Всички участници в състезанието получават грамота за участие.

5. Класираните на първо, второ и трето място в съответната група получават предметни награди.

6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
• В конкурса могат да участват ученици от ОУ „Елин Пелин“ от 1. до 7. клас. Те ще бъдат разпределени в три групи.
• Участниците в конкурса трябва да подготвят и представят по свой избор две песни: едната задължително посветена на буквите- 1 клас, за Кирил и Методий-за останалите класове и другата по желание от песните от учебното съдържание за съответния клас.
• Жури в състав от 3-ма души ще оценява изпълненията в различните възрастови групи.
• Учениците ще изпращат своите записи в екипи за всяка възрастова група в MS Teams.

7. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Подаване на Онлайн заявление за участие;
• Когато учениците получат кодовете за класните стаи, те ще имат достъп до синбек, текстове и изпълнения на различни музикални произведения.
• Подаване на декларация за съгласие от родител за изпращане на аудио и видеозаписи на учениците за участие в конкурса в екипите на MS Teams.
• Срок за изпращане на записите 19 май 2020 г.

1. – 2. клас

2 песни на български език ·  1 песен, посветена на буквите, първи клас;

·  1 песен по желание от българските народни, популярни песни или от учебното съдържание за 1. и 2. клас.

3. – 4. клас

2 песни на български език ·   1 песен, посветена на Св. св. Кирил и Методий, на приятелството;

·   1 песен по желание от българските народни, популярни песни или от учебното съдържание за 2. и 3. клас.

5.   -7. клас

2 песни на български език ·  Химн на Св. св. Кирил и Методий; Родна реч

·  1 песен по желание от българските народни, популярни песни или от учебното съдържание за 5., 6. и 7. клас.

  • Всеки участник изпълнява по 2 песни. Песните трябва да са съобразени с регламента за участие на учениците във всяка възрастова група.
  • Участниците във всяка възрастова група изпращат по два записа в екипите за съответната възраст в MS Teams.
  • Кодът за изпращане на записите в екипите участниците ще получат, след като попълнят регистрационната форма на конкурса.
Заяви участие Декларация за информирано съгласие