Отличие за изявен учител за г-жа Мария Шивачева

Г-жа Мария Шивачева – старши преподавател по природни науки в ОУ „Елин Пелин“-Бургас ,  бе отличена днес с грамота  за изявен учител , постигнал значими успехи в своята работа.  Димитър Николов – кмет на Община Бургас, връчи отличията в навечерието на 24 май- Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Г-жа Шивачева е учител с 30-годишен опит в сферата на образованието. През всичките тези години тя работи ефективно и в сътрудничество с родители, социални партньори, правителствени и неправителствени организации, учениците в Ученическия съвет към ОУ „Елин Пелин“- Бургас. Нейните възпитаници са лауреати и носители на призови награди от различни национални и международни изяви.

Г-жа Шивачева успя да научи своите ученици на човечност, показа им на практика какво значи благородство и съпричастност, изгради у тях желание за подкрепа и  милосърдие.