ОУ „Елин Пелин“-Бургас-домакин по НП „Иновации в действие“

Основно  училище ОУ „ Елин Пелин“ – гр. Бургас, беше домакин на 22.04.24 г.-23.04.2024 г. по НП „Иновации в действие“ на МОН – Бургас. Гости на учебното заведения бяха директори, заместник-директори и учители от 33 ОУ „Санкт Петербург“- София, СУ „Христо Ботев“- с. Баните и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Смилян.  В рамките на посещението те наблюдаваха добри практики към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“. Педагозите имаха възможност да се запознаят с дейностите и приложението на иновативния проект „Науки без граници“ в открити уроци  на различни теми-  „Български фолклор“, „По пътя на историята“, „Здравословен начин на живот“, „Нашата храна“. Чрез бинарни уроци, проектно-базирано обучение, stem методи и опити, учене чрез преживяване, елинпелиновците показаха, че знанието е необятно и няма граници между различните учебни предмети, които взаимно се допълват и развиват нашите социални, културни и когнитивни компетентности за природата, историята, изкуството, здравето, екологията и опазването на планетата Земя – наш дом.

С помощта на дигитални приложения като Kahoot, Storytelling, learning apps, wordwall, учениците показаха знания и умения, демонстрираха своите проекти по иновацията. В рамките на дейностите по НП „Иновации в действие“ децата представиха и своите проекти, посветени на Седмицата на планетата Земя. По време на мобилността по НП „Иновации в действие“ педагогическите специалисти се запознаха с учебната и проектна  дейност в ОУ „Елин Пелин“, с участието на училището в европейски проекти . Бе обърнато внимание на емпатията, приобщаващото образование, културното наследство, превенцията на тормоза, които  превръщат учениците в партньори в класната стая, повишават тяхната мотивация и желание за участие в образователния процес. Представителите на училищните институции се запознаха с приложението на иновативния проект „Науки без граници“, който има за цел  практическото приложение на изучаваното учебно съдържание и развива уменията на децата да работят в екип, търсейки  решения на проблем, да формират умения да планират, организират и проучват.

Педагогическите специалисти  бяха и специални гости на пролетния празничен концерт на ОУ „Елин Пелин“ в Етнографския музей на Бургас. По време на мобилността участниците имаха възможност да се опознаят, да научат подробности за иновативните процеси във всяко от останалите училища, да споделят добър опит и работещи практики, както по отношение на обучението, така и по отношение на организационни и административни въпроси.

Гостите бяха единодушни, че НП „Иновации в действие“ създава работещи връзки между училищата, вписани в Списъка на иновативните училища и училищата, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна, иновативно пространство между училища в партньорство с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения, условия за мултиплициране и партньорство за иновации и добри педагогически практики.