ОУ „Елин Пелин“ – домакин за обмен на добри практики по НП „Иновации в действие“

ОУ „Елин Пелин“ посрещна учители и ученици от СУ „Козма Тричков“-Враца, ОУ „Кирил и Методий“-Варна и СУ „Елин Пелин“-Варна по модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието“ на НП „Иновации в действие“.

В рамките на два дни от 23.03 до 24.03.2023г. те имаха възможност да наблюдават открити уроци по предмета „Науки без граници“, който се изучава в факултативните учебни часове в пети и шести клас в ОУ „Елин Пелин“-Бургас, както и наблюдение на час по испански език в трети клас.

Срещата започна с представяне на участниците-партньори в програмата. Всеки един от четиримата директори представи добрите и иновативни практики, по които се обучават учениците.

Пред гостите беше представена иновацията „Науки без граници“-интегративен учебен предмет в прогимназиален етап, в която учениците се обучават чрез stem методи, проектно-базирано обучение и интердисциплинарен подход, учене чрез правене и преживяване.

По време на посещението педагозите имаха възможност да наблюдават интердисциплинарен /бинарен/ урок с двама учители – г-жа Мирослава Стоянова – учител по математика и КМИТ, г-жа Росица Шишманова – учител по български език и литератора и история и цивилизация с учениците от 5. в клас. Урокът на тема „Елин Пелин – писателят от Байлово“ провокира интереса на гостите с различните елементи на преподаване, преплитане на различни теми от различни учебни предмети, креативност и инициативност от страна на учениците, активно тяхно участие. Петокласниците презентираха пред гостите създадения от тях филма за Елин Пелин.

По-късно учениците от 6. г клас и г-жа Христина Иванова -учител по география и икономика представиха интерактивен урок пред гостите на тема „Забележителности в България”. В часа шестокласниците обогатиха знанията си за чудесата на страната ни с игри, презентации и представиха модели на известни исторически и географски обекти.

Г-жа Моника Мечкова и учениците от 3. в клас показаха, че изучаването на чужд език е лесно и интересно. В час по испански език на тема „Mi colegio“ третокласниците демонстрираха своите познания, пяха, играха и се забавляваха. Те доказаха, всеки ученик може да усъвършенства езиковите си компетентности чрез учене чрез игра и преживяване

В неформална обстановка и преки разговори учители и ученици от четирите училища споделиха   опита и впечатленията си от работата  в областта на иновациите. Гостите се впечатлиха както от представените уроци, така  и  от  материалната база на ОУ „Елин Пелин“.

Посещението на училищата – партньори по НП „Иновации в действие“ се реализира в по време на дните, посветени на 35 години от основаването на ОУ „Елин Пелин“-Бургас. Гостите присъстваха на откриването на етнографската музейна експозиция в памет на Дора Иванова-дългогодишен преподавател в ОУ „Елин Пелин“. По-късно те бяха част от тържествения съвет и се включиха активно различните дейности от празничната програма.

На 24.03.2023г. представителите на СУ „Козма Тричков“, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, СУ „Елин Пелин“ бяха част в спортния празник и  почетни гости в тържествения концерт на ОУ „Елин Пелин“ в Държавна опера-Бургас.