ОУ „Елин Пелин“ сред иновативните училища в България

Чуждоезиково обучение за първокласниците в ОУ „Елин Пелин“- Бургас

Отново ОУ „Елин Пелин“- Бургас,  е в одобрения от МОН списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година. През настоящата учебна година ОУ „Елин Пелин“ въвежда иновация за 1 клас – чуждоезиково обучение „Граждани на света“. Първокласниците ще изучават руски, испански и френски език веднъж седмично в часовете по ФУЧ. Учениците ще изучават чужди езици по модела учене чрез практика и учене чрез действие, обърната и виртуална класна стая. Ще се даде възможност на всеки ученик да има равен достъп до учебна среда в съответствие с индивидуалните си потребности, способности и интереси. Усвояването на езиците по забавен и интересен начин ще провокира потребностите на първокласниците от общуване с връстници от цял свят, ще ги запознае с богатството и традициите на различните култури.

През учебната 2020/2021 година иновацията „Активно учене V 3” ще бъде разширена за учениците от пети клас само в часовете по ФУЧ Математика и ФУЧ БЕЛ. На база вътрешноучилищно оценяване в края на 4. клас и входни равнища в 5. клас в три от паралелките ще се формират групи V1, V2 и V3 във факултативните часове по двата основни предмета, в които учениците ще надграждат или доусъвършенстват своите компетентности и резултати според  индивидуалните си потребности.

Иновациите са насочени към разработване на нововъведения за модернизиране и  организиране на обучението по нов или усъвършенстван начин, използване на нови методи на преподаване и засилване на мотивацията на учениците към учебната дейност.