ОУ „Елин Пелин“ с одобрен проект в Национална кампания „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.” на МОСВ и ПУДООС

  ОУ „Елин Пелин“ с одобрен проект

в Национална кампания „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.” на МОСВ и ПУДООС     

            Проектът на ОУ „Елин Пелин“ „Учим сред природата“ е одобрен за финансиране в национална кампания  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.” на МОСВ и ПУДООС. Чрез изпълнението на проекта  се създават условия за приобщаване на децата към активно участие в опазването на природното богатство. В двора на училището ще се  обособи кът за провеждане на учебни часове на открито. Алпинеум като озелен декоративен кът в училищния двор ще заобикаля откритата класна стая. Аранжировката с камъни и цветя и различни видове растения ще бъде реализирана от самите ученици . Това ще бъде техният принос  в дейностите за създаване на алпинеума. Така  класната стая на открито ще се превърне в учебен еко информационен център, където се ще извършват проектни дейности, уроци на открито с цел  изучаване на природата и нейното опазване.

           Едновременно с това ще се изучава цикълът на развитие на растенията – от тяхното засаждане, поникване, пикиране, отглеждане в двора на училището до постоянната грижа за живота им. Осигурява  се възможност за провеждане на наблюдения  на терен и учебни занятия на открито.

           Реализирането на проекта цели повишаване на мотивацията за учене и за участие в  извънучилищния живот на учениците.