ОУ „Елин Пелин“ – училище за пример!

ОУ „Елин Пелин“ – училище за пример!

 

Екипът на ОУ „Елин Пелин“-гр. Бургас е сред избраните участници в програмата „ Училище за пример“. Училищният екип премина през два етапа, за да достигне до успеха. В първия етап участниците мотивираха в проект желанието за участие в програмата. Вторият етап беше интервю, в което се аргументира и защити позицията на екипа за проекта. В „Училище за пример“ кандидатстваха над 100 училища от цяла България. Това е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът е върху разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училищата, които допринасят за успеха на всеки ученик.   Програма „Училища за пример“ се състои от две неразделни части: курс „Лидерство в училище“ и допълнителни курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа. Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху натрупания през годините опит в обученията на екипа на „Заедно в час“.