Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

ПИСМО ОТ ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРИЕМ 1 КЛАС - КРИТЕРИЙ МЕСТОРАБОТА НА РОДИТЕЛ