Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Планове

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ - ГР. БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2018/2019 ГОДИНА

Годишен план за дейността 2018-2019

Мерките за подобряване на резултатите от НВО в ІV и VІІ клас

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ ЗА ПЕРИОДА 2013-2016г.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"

ПЛАН ЗА ГОТОВНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗА ПРИЕМ НА БЕДСТВАЩИ И ПОСТРАДАЛИ ХОРА ПРИ ПРИРОДНИ ЯВЛЕНИЯ И ЗИМНИ УСЛОВИЯ

АВАРИЕН ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И ПОЖАРИ НА ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" - 2017/2018

Управление на качеството на образование в ОУ "Елин Пелин"

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" - БУРГАС

Страници