Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Планове

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ - ГР. БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2018/2019 ГОДИНА

Годишен план за дейността 2018-2019

Мерките за подобряване на резултатите от НВО в ІV и VІІ клас

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ ЗА ПЕРИОДА 2013-2016г.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"

ПЛАН ЗА ГОТОВНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗА ПРИЕМ НА БЕДСТВАЩИ И ПОСТРАДАЛИ ХОРА ПРИ ПРИРОДНИ ЯВЛЕНИЯ И ЗИМНИ УСЛОВИЯ

АВАРИЕН ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И ПОЖАРИ НА ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" - 2017/2018

Управление на качеството на образование в ОУ "Елин Пелин"

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" - БУРГАС

Страници