Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

ПЛАН ЗА ГОТОВНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗА ПРИЕМ НА БЕДСТВАЩИ И ПОСТРАДАЛИ ХОРА ПРИ ПРИРОДНИ ЯВЛЕНИЯ И ЗИМНИ УСЛОВИЯ