Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ - ГР. БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.