Поздрав за Никулден

Никулденски тържества, поздрави и изложби се проведоха в 1 клас в ОУ „Елин Пелин“ и подготвителни групи в ДГ „Морска звезда“ по повод празника на община Бургас-Никулден. Дейностите през изминалата седмица са част от съвместната работа на учители в начален етап от ОУ „Елин Пелин“ и учители от ДГ „Морска звезда“ по модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина“ от НП „Заедно в грижата за ученика“. Първокласниците събраха стари бургаски рецепти за Никулден, децата от ДГ „Морска звезда“ рисуваха и апликираха картини за празника.

През учебната 2021/2022 година учителите от ОУ „Елин Пелин“-Бургас и ДГ „Морска звезда“ реализираха различни срещи и дейности. Те се запознаха с анализа на резултатите от диагностиката на училищната готовност на учениците от 1. клас в ОУ „Елин Пелин“ и диагностиката на учениците по учебния предмет  в детската градина. Съвместно планираха и създадоха дидактически материали, табла, презентации по проекта „ Приемственост между подготвителна група на ДГ „ Морска звезда“ и първи клас  в ОУ “Елин Пелин“- Бургас.“