Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Покана до родителите за партньорство

До

родителите на учениците от ОУ „Елин Пелин“ - Бургас

 

 

Уважаеми родители,

ОУ „Елин Пелин“ получи дарение от  Национално Сдружение „Младежки Глас”  и Български Червен Кръст – Област Бургас  от оборудване за обучение  по Първа долекарска помощ на учениците.

В тази връзка се обръщам към Вас с молба за  съдействие за провеждане на обучението по първа долекарска помощ, съобразена с възрастта на учениците – умения, изключително важни за всеки човек.

Който от Вас желае да участва в  реализирането на  идеята:  „Родители обучават ученици в долекарска помощ“ и притежават необходимите умения, нека заяви участието си до директора чрез класния ръководител на детето.

Силно вярвам във Вашата готовност за партньорство!

 

С уважение:

Мария Димитрова

Директор