Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Покана до родителите за партньорство

До

родителите на учениците от ОУ „Елин Пелин“ - Бургас

 

 

Уважаеми родители,

ОУ „Елин Пелин“ получи дарение от  Национално Сдружение „Младежки Глас”  и Български Червен Кръст – Област Бургас  от оборудване за обучение  по Първа долекарска помощ на учениците.

В тази връзка се обръщам към Вас с молба за  съдействие за провеждане на обучението по първа долекарска помощ, съобразена с възрастта на учениците – умения, изключително важни за всеки човек.

Който от Вас желае да участва в  реализирането на  идеята:  „Родители обучават ученици в долекарска помощ“ и притежават необходимите умения, нека заяви участието си до директора чрез класния ръководител на детето.

Силно вярвам във Вашата готовност за партньорство!

 

С уважение:

Мария Димитрова

Директор