Посещение на музей по време на учебен час

Учениците от V „д“ клас проведоха един различен урок по български език и литература. Те имаха възможността чрез методите на емпатията и партньорски инструменти по проект „EOS” да покажат знанията си за българските фолклорни празници, но да научат нови интересни факти за различните български обичаи. С импровизирана „Разходка в музея / посещение в музея“ петокласниците още в първата игра бяха завладени от емоциите на пъстрите вълнуващи обреди и ритуали, свързани с обичани български празници. Те бяха представени на децата чрез метода „музей в класната стая“. В състезанията елинпелиновците показаха любознателност и почит към родните традиции и обичаи. Чрез учене чрез правене и преживяване те се докоснаха и съпреживяха дейностите във всеки момент от урок, като обещаха не само да ги да ценят и пазят традициите, но и да ги предадат един ден на следващите поколения.